ďťż
zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Szkoła Podsatwowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie
  »  Strona główna   »  Aktualności   »  Galeria   »  Kontakt
Sobota 31 października 2020 r. - 304 dzien roku

Ubezpieczenie uczniów

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW:
 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ InterRisk TU S.A.
 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego. 
GENERALI świadczy ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę ( również w czasie świąt, ferii, wakacji ) na terenie Polski i za granicą. 
Składka ubezpieczenia – 30,40 zł. Suma ubezpieczenia :15000 zł.
.
W razie nieszczęśliwego wypadku rodzice (prawni opiekunowie) winni zadbać o złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku poprzez niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i poddanie się zalecanemu leczeniu. Jak najszybciej również powinni  skontaktować się ze szkołą i zgłosić zaistnienie wypadku. W sekretariacie szkoły będzie można odebrać druk „ Formularz Zgłoszenia Szkody”  , należy go wypełnić i wraz z dokumentacją medyczną złożyć do szkoły. Dyrektor odbiera Formularz i przesyła go do Centrum likwidacji szkód.
 
Procedura likwidacji szkód NNW odbywa się bez konieczności stawania przed Komisją Lekarską.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=0B5loksFhpruDbHFlS0U3clRUQ0pFeXJNa25hN1Rsc3JobEZV 
© Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie